sâmbătă, 2 noiembrie 2013

TENCUIELI GROASE

1. Generalitati
Prevederile acestui capitol se refera la toate tencuielile umede ale elementelor de constructii, avand rol de protectie si finisaj, folosindu-se mortare de diferite marci.
Tencuielile umede sunt finisaje aplicate pe suprafete interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor incaperilor cladirilor, realizate din mortare, cu rol de protectie si/sau estetic.

Tencuielile groase sunt finisaje din mortare plastice cu grosimi variind intre 20-25mm.

2. Normative si STAS-uri in vigoare
Pentru realizarile tencuielilor se vor respecta urmatoarele prescriptii tehnice:
NE 001-1996  Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri, cu ordin de aprobare MLPAT 23/N/03.04.1996
C4-1977 Instructiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor
GT 041-2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile
Norme generale de protectie contra incendiilor la proiectarea si realizarea constrctiilor si instalatiilor, aprobate cu Decret nr.290/1977
Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia si actiunea focului, indicativ P118/99
Normativul de prevenire si stingere aincendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora-inducativ C 300-94, aprobate cu Ordinul MLPAT nr.20/N/1994
Conducerea santierelor va elabora instructiuni speciale de tehnica securitatii muncii pentru lucrul cu fiecare nou tip de utilaj introdus in santier folosind in acest scop cartea tehnica a utilajului respectiv.
Legea privind calitatea in constructii nr.10/1995
Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, aprobate prin HG nr.261/1994
Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii aferenteacestora, aprobat prin HG 272/1994
C17-82 instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala
STAS 1500-78 Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri
STAS 7055-87 Ciment potland alb
STAS 9201-80 var hidratat in pulbere pentru constructii
STAS 146-80 Var pentru constructii
STAS 7058-80 Poliacetat de vinil. Dispepsii apoase
STAS 8050-79 Impaslitura din fibre de sticla
STAS 790-84 Apa pentru betoane si mortare
STAS 545/1-80 Ipsos pentru constructii
STAS 4686-71 Argila pentru mortare pe baza de ciment-argila
STAS 1134-71- Piatra pentru mozaic

3. Verificarea materialelor
Toate materialele si semifabricatele (mortarele preparate centralizat) care se folosesc la executarea tencuielilor interioare driscuite (inclusiv gleturi subtiri) si a tencuielilor exterioare driscuite si speciale, se vor pune in opera numai dupa verificarea de catre conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din standardele si instructiunile in vigoare.
Verificarile se fac pe baza documentelor care insotesc materialele la livrare, prin examinare vizuala si prin incercari de laborator facute prin sondaj.
Pentru prepararea diferitelor tipuri si marci de mortar pentru tencuieli, se utilizeaza materialele prevazute in Instructiunile tehnice C17-82, precum si cele din anexa I la Normativul C18-83 (pentru executarea tencuielilor umede).

4. Executarea tencuielilor
Mijloacele de aplicare a mortarelor pentru tencuieli se aleg in conformitate cu indicatiile tehnologice ale fabricantului, putand fi manuale sau mecanizate, si in concordanta cu detaliile din proiectul de executie.
Mijlocele de acces la suorafetele pe care se executa lucrarile de tencuieli sunt in conformitate cu indicatiile proiectantului si tin cont de locul de aplicare (interior sau exterior, orizontale sau verticale), de regimul de inatime, de normele de protectia muncii.
Tencuielile groase aplicabile in 1-3 straturi cu o grosime totala de 20-25mm se pot utiliza in cadrul cladirilor civile si industriale. Utilizarea la exterior se va face in zonele cu conditii de mediu normale, fara agresivitate naturala si in care calitatea aerului corespunde concentratiei maxime admise.
Tipuri de tencuieli:
-          tencuieli obisnuite:
o        tencuieli brute
o        tencuieli driscuite
o        tencuieli gletuite
o        tencuieli sclivisite
-          tencuieli decorative la care ultimul strat este de finisaj, vizibil si se executa in diferite moduri:
o        tencuieli driscuite din mortare obisnuite, albe sau colorate
o        tencuieli cu praf de piatra, prelucrate prin raschetare, periere, stropire sau driscuire
o        tencuieli din piatra artificiala (similipiatra)
o        terasit, dolomit
Toate tencuielile, cu exceptia celor brute, se executa in 2-3 straturi astefel:
-          şpiţ de amorsare, primul strat ce se aplica suprafetelor din beton, zidarie, şipci si trestie menit sa creeze rugozitate suportului pentru asigurarea conlucrarii dintre tencuiala propriu-zisa si suport.
Pe plasele de rabit se aplica un strat suport (şmir) pentru umplerea ochiurilor plasei.
-          grund- stratul cel mai gros al tencuielilor, serveste pentru acoperirea neregularitatilor suprafetei, remedierea abaterilor de la verticala (la pereti) si de la orizontala (la tavane), el executandu-se in 1-2 reprize de cate 0,8cm grosime
-          tinci- stratul vizibil care confera aspectul definitiv al tencuielii
Grundul se va executa in general pentru orice fel de tencuiala, diferenta constand numai in compozitia mortarului. In mod exceptional el poate lipsi la tencuielile de pe suprafete din beton.
Lucrarile de tencuire pot incepe numai dupa terminarea tuturor lucrarilor a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea tencuielilor.
La interior, vor fi incheiate urmatoarele lucrari:
-          cel putin 2 nivele peste incaperile unde incepe executia tencuielilor, precum si acolo unde este cazul, executarea instalatiilor de scurgerea apelor pluviale.
-          Executarea peretilor despartitori, niselor, montarea tocurilor usilor si ferestrelor, etc.
-          Executarea instalatiilor de incalzire centrala, apa, gaze, canalizare, ghene de gunoi (fara montarea obiectelor de instalatii)
-          Executarea instalatiei electrice ingropate (tuburi, duze, dibluri) fara ,montarea aparatelor
-          Astuparea tuturor santurilor si strapungerilor din pereti si plansee, ramase de la executarea instalatiilor
La exterior vor incheiate urmatoarele lucrari:
-          executarea lucrarilor la invelitori, inclusiv a strasinilor, jgheaburilor si instalatiilor de scurgere a apelor pluviale
-          montarea tocurilor, tamplariilor moi sau ferestre

Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate, se vor urmari a se realiza urmatoarele operatiuni:
            - Controlul suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite pentru a se constata daca mortarul din zidarie este intarit, daca suprafetele de beton sunt uscate, daca toate lucrarile de instalatii, care urmeaza a fi acoperite de tencuiala sunt terminate si daca toate piesele  auxiliare de prindere (ghermele, prazuri, suporti, coltare) sunt montate.
            - Verificarea suprafetelor de suport ale tencuielii pentru a fi curate, fara urme de noroi, pete de grasime, sa fie rugoase si sa nu prezinte abateri neadmisibile de la verticalitate si planeitate.
            - Rosturile zidariei sa aiba o adancime minima de 3…. 5 mm, in caz contrar se vor scobi cu o scoaba metalica.
            - Daca se intalnesc suprafete de lemn sau metal acestea se vor acoperi cu plasa de rabit.Sub plasa de rabit ce acopera suprafata de lemn, se va aplica un strat de carton sau alta solutie hidrofuga, pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala.
            - Dupa controlul si pregatirea stratului suport, se va executa trasarea suprafetelor care urmeaza a fi tencuite            prin repere de mortar (stalpisori), scoabe metalice lungi, repere metalice de inventar sau prin sipci de lemn.
            - Se va executa amorsajul prin stropirea cu apa a suprafetelor suport si ulterior, prin stropirea cu un amestec de apa si ciment (lapte de ciment) ce constituie primul strat in grosime medie de       3 mm (spritul).Acesta se poate face manual sau mecanizat cu conditia sa fie realizat cat mai uniform pe toata suprafata.
            - Stratul al doilea (grundul) este cel mai gros (5 …10 mm) si se va aplica dupa cel putin 24 ore de la aplicarea spritului, in cazul suprafetelor de beton si dupa 1 ora in cazul suprafetelor de caramida.
            - Se va evita executia grundului pe timp de arsita si pe suprafete inghetate. In primul caz se va face o eventuala protejare cu rogojini umezite. In sezonul rece se va urmari ca sa nu existe pericolul ca grundul sa inghete inainte de intarire.
            - Spritul si grundul       se vor  aplica pe fatada de sus in jos, de pe schele stabile, montate la o distanta de cca 50 cm fata de suprafata zidurilor.
            - Inainte de aplicarea stratului vizibil (al treilea), se va controla ca suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aiba granule de var nehidratat.
            - Stratul vizibil (tinci) va avea aceeasi compozitie cu a stratului de grund, eventual cu o cantitate mai mare de var-pasta si cu nisip fin pana la 1mm sau in cazul tencuielilor speciale, numai cu ciment, ciment alb, praf de piatra, mozaic de marmura, etc.                                 - Stratul  vizibil se va prelucra in functie de sculele utilizate, tencuielile respective purtand denumirile adecvate : driscuite ,stropite,gletuite, sclivisite, frecate, buciardate.In cazul cand stratul vizibil va fi prelucrat prin frecare sau buciardare, stratul de grund va fi de o marca superioara (M100T) .
            - La interior, stratul vizibil se poate executa subtire (cca 1 mm) din pasta de var cu adaos de ipsos (glet de var), fie prin acoperirea tinciului cu un  strat subtire (cca 2 mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos), netezita fin.
5  Verificarea calitatii tencuielilor
Pe parcursul lucrarii este necesar a se verifica daca se respecta tehnologia de executie, utilizarea tipului si compozitiei mortarului, precum si aplicarea straturilor succesive fara depasiri de grosime maxime.Se vor lua masuri impotriva uscarii prea rapide (vant, insorire), spalari de ploaie sau inghetului.
Rezultatele incarcarilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conducatorului tehnic al lucrarii in termen de 48 ore de la incercare.In toate cazurile in care rezultatul incercarii este sub 75% din marca prescrisa, se va anunta beneficiarul lucrarii pentru a stabili daca tencuiala poate fi acceptata. Aceste cazuri se inscriu in registrul de procese-verbale de lucrari ascunse si se vor mentiona in prezentarea ce se preda comisiei de receptie preliminara; aceasta comisie va hotari definitiv asupra acceptarii tencuielilor respective.

6. Verificarea pe faze de lucrari a tencuielilor
Verificarea pe faze de lucrari a tencuielilor se face la fiecare tronson, avand in vedere urmatoarele:
            a. rezistenta mortarului
            b. numarul de straturi ce se aplica si grosimile respective
            c. aderenta la suport si intre doua straturi
            d. planeitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor
e.dimensiunea, calitatea si pozitia elementelor decorative (solbancuri, braie, cornise).
Aceste verificari  se efectueaza inaintea zugravelilor sau vopsitoriei, iar rezultatele se inscriu in registre de procese-verbale de lucrari ascunse.

7. Verificari la terminarea unei faze de lucrari
Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari se fac cel putin cate una la fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 m2.
La receptia preliminara, se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu o frecventa de minim 1/3 din frecventa fazei precedente.
Aceste verificari se efectueaza inaintea zugravirii sau vopsirii, iar rezultatele se inscriu in registrele de procese-verbale de lucrari ascunse si pe faze de lucrari.
Abaterile admisibile sunt cele aratate mai jos :

Denumirea defectului
Tencuiala bruta
Tencuiala driscuita
Tencuiala gletuita
Tencuiala fatade
1
2
3
4
5
Umflaturi, ciupituri, impuscaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri, plinte, obiecte sanitare

Maximun
1 pana la 4 cm²/mp

Nu se admit

Nu se admit

Nu se admit
Zgunturi mari (pana la max.3mm), basici si zgarieturi adanci formate la driscuire la stratul de acoperire

Maxim doua la 1mp

Nu se admit

Nu se admit

Nu se admit
Neregularitati ale suprafetelor verificate cu dreptarul de 2m lungime

Nu se verifica
Maxim doua neregularitati in orice directie avand adancimea sau inaltimea pana la 2mm
Maxim doua neregularitati in orice directie avand adancimea sau inaltimea pana la 1mm
Maxim 3mm/neregularitate in orice directie avand adancimea sau inaltimea pana la 3mm
Abateri fata de orizontala a tencuielilor tavanelor
Nu se verifica
Maxim 1mm/1m si maximum 3mm de la o latura la alta
Pana la 1mm/m maximum 2mm intr-o incapere
Nu se verifica

8. Conditii de masurare a lucrarilor
Toate genurile de lucrari interioare si exterioare se masoara la metru patrat de suprafata desfasurata.
Pentru finisaje exterioare deosebite:
Nuturile din tencuieli se masoara la metru liniar executat. Golurile din tencuieli pentru usi, ferestre, etc a caror suprafata este mai mica de 0,50 m2 nu se scad din suprafata; cele mai mari de 0,50 m2 se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor si spaletilor tencuiti.

Profilurile trase cu sablonul la fatade cu iesinduri mai mici de 5cm inclusiv si cu o latime pana la 20 cm inclusiv, nu se masoara separat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu