vineri, 20 ianuarie 2012

Designul de ambalaj în Japonia (2)_ designeri


Ce este ambalajul?
„Obiectul întreg de design de ambalaj a suferit o schimbare considerabilă în ultimii ani .
Un accent mai mare a fost pus pe funcţia sa ca sursă de informaţii care urmează să fie transmise către consumatori. Noi, designerii, considerăm  împachetarea ca un instrument important de comunicare .
Având în vedere că  nu a existat interes public pentru a economisi resursele naturale , precum şi existenţa unor  probleme legate de costul ridicat al ambalajelor, funcţionalitate  si siguranţă au început a fi eliminate acestea. Având în vedere dezvoltarea viitoare a ambalajului, noi trebuie să luăm în considerare faptul că ambalajul nu există de dragul propriu, ci pentru a satisface cererea consumatorilor. Până la momentul în care ambalajul  ajunge la consumator, acesta  trece prin mai multe mâini , un proces care trebuie să fie  dezvoltat şi simplificat , în special la costul acestuia.
Noi designerii, am fost forţaţi să învăţăm mai multe lucruri în ultimii ani. Ceea ce era odată considerat a fi un ambalaj bun,  acum reprezintă risipă . Noi procese de tipărire şi descoperirea unor noi materiale cu păstrarea resurselor noastre naturale, au venit în prim-plan. Ca un producător , dorinţa mea este pentru impulsul acestei mişcări şi să se extindă şi la designul de ambalaj . Deoarece identitatea de instituire individuale devine din ce în ce mai importantă , designel de ambalaj trebuie să se încadreze în mod individual la fiecare persoană în cauză . Proiectarea ambalajelor care nu îndeplineşte  această provocare nu va supravieţui în viitor.”
Takeo Yao


 
Ambalaj de vis
„Am devenit amator de dulciuri înainte de a şti ce se întâmplă. Îmi plac de asemenea produsele de patiserie .
Probabil prea s-ar potrivi comoditatea din comerţ, pachetele cu produse de cofetărie scumpe sunt relativ puţine la număr, iar pachetele obişnuite pentru cofetărie, cum ar fi  cele Yokam (de îndulcit pasta de fasole), Mochi-gashi (turte de orez), care ţin multe zile, sunt  în număr mare. Pachetele elegante de Kyo-gashi (produse de cofetărie făcute în Kyoto) sunt deosebit de frumoase.
In districtul Kanto  (unde este Tokyo) este reflectat amabaljul iniţial de Edo-gashi , ambalaj care diferă foarte mult de Kyo-gashi. Luând pe Yokan ca un exemplu, este interesant că unele casete au fost folosite în Edo , apoi în Yokan, dar ei, ca  replică au adus teci de bambus de la Kyoto,  avănd caracteristicile Edo. Fiecare district produce propriile sale pachete caracteristice. Nagasaki-  produse de cofetărie  în cutii de sticlă , la sekku sunt indisolubil legate . Ambalaje de sticle de cofetărie în formă de un peşte sau un val pe care le-am găsit la magazinului de Iwanabaiju-ken la Suwa-machi, folosite pentru a fi vândute fiecare, ele  au avut iniţial diferite variaţii în Nagasaki, acum, în zilele noastre am văzut doar două. Mă întreb dacă designul de ambalaj este în curs de dezvoltare .”
Katsu Kinura


 
Simplu şi frumos
„Am mers pe un ambalaj inspirat de călătorie, unde  doresc caracteristicile naturale ale regiunilor. A fost dificil să se găsească bunuri originale care a făcut cea mai bună utilizare a localităţii reale , pentru că erau atât de multe bunuri urbane sau urbanizate , ca urmare a necesităţii de scădere a costului de producţie sau la probleme în procesul de distribuţie. Când am ajuns la laboratorul la Iwate Industrials  din Morioka am fost impresionat de atitudinea personalului ; la ei s-a aplicat la problema de exprimare a localităţii cu adevărat , şi oamenii au fost încurajaţi  să facă produsele lor speciale comercializabile , precum şi pentru a face publicitate  Iwate. Produse speciale sunt shiitake ( un fel de ciuperci ) , nuci , wakame ( alge marine ) şi kombu , şi sunt cuprinse în saci  simplu ţesuţi din bambus cu tag-uri doar pentru a indica numele produselor anexate . Sacii sunt realizaţi din materiale locale şi familiare , exprimându-şi frumos caracteristicile de bambus . Este premisă de design de pachet în oraşe pentru a produce ambalaj cu minim de producţie în vederea îmbunătăţirii productivităţii şi economiei. Cu toate acestea, furnizarea materialelor de laborator şi materialelor naturale este abundentă în Iwate , iar ambalajul este produs la un cost redus în mod neaşteptat .
Aşa cum m-am ocupat doar cu designul de ambalaj, acum am o idee complet diferită de conceptul de design. Designul de pachet,  fiind un barometru al dezvoltării culturale a regiunii , vedem acum o mare importanţă în activitatea de designeri de la Laboratorul Iwate.”
Keiko Hirohashi

Sake
"Fiecare perioadă istorică a avut propriile sale de modele de ambalare a sake-ului. Sake – ul a fost transportat în butoaie în perioada Edo şi căzi în perioada Muromachi. O companie din Oaka a fost prima care a  fabricat sticlele . Diversificarea stilui de viaţă din ultimii zece ani a adus cu ea modificări considerabile în ambalajul sake-ului. În trecut forma obişnuită de ambalaje pentru sake a fost o sticla de 1.8 litri , care era folosită pentru a fi stocat în principal în bucătărie . Acum vom vedea diferite tipuri de pachete în diferite locuri : o sticluţă pentru o călătorie sau un picnic , o sticlă cu o formă minunată pentru masă , şi aşa mai departe .
Pentru materialul de container, avem recipiente din plastic în stilul de bambus, recipiente de sticlă de Ozeki, cutii de aluminiu de Gekkei-Kan și containere de hârtie. Cu toate acestea, nu putem discuta despre ambalajul de sake şi exclude sticla de 1.8 litri . Acesta a fost concepută în forma unei sticle de bere de import pe la inceputul erei Meiji , şi totuşi forma de sticlă de 1.8 litri este plină de frumuseţe . O mie de mărci de sake , distribuite la nivel national  şi  sunt ambalate în sticle de aceeaşi formă .”
Shigeshi Ohmori


Ambalaj pentru lucruri pretioase
” Că săpunul reprezintă necesitatea de zi cu zi, el pare a fi articolul favorit  în momentul schimbului de cadouri . Există diverse modalităţi de ambalare, care, la o atenţie mai mare, poate să ne aducă  introspecţie în criteriile proiectării de ambalaje. Întotdeauna  am deschis pachetele cu un aer vesel şi anumită speranţă. Prima impresie este formată la aspectul ambalajului . Este eticheta pentru a încheia lucrurile cu modestie. Am putea spune că este nepoliticos să despachetezi cu un aer important şi grav . Cu toate ca este posibil sa fie scump conţinutul pachetului ,expeditorul trebuie să exprime prin ambalajul lui că el consideră a fi un lucru obişnuit. Design de ambalaj are unele restricţii; acesta trebuie să trateze conţinutul ca pe ceva preţios , nu trebuie să sufoce conţinutul . Există multe pachete care aparent se supun restricţiilor , dar ignoranţa arătată  cu recunoaşterea superficială , sau lipsa de consideraţie cald pe simbolul ambalajului.
Ai fost recunoscător atunci când ai primit un cadou care transmite direct de la expeditor  dorinţa de a trimite-l fără a deteriora conţinutul. Un cadou care dă impresia de vanitate ca în cazul în care expeditorul parcă strigă: " Acesta este un cadou scump ! " , mă face să mă simt degustat, căci atunci când este deschis pachetul, ambalajul îi reduce valoarea. Articole cu ambalaj ostentativ sunt rareori cele de valoare reală .
Există o cutie mare cu un fund fals , al cărui interior este acoperit cu un material textil.
Acesta conţine doar câteva bucăţi de săpun . Fiecare  săpun este conţinut într-o cutie de plastic în formă de evantai, învelit în hârtie şi pus pe o casetă cu picurător.
Fiecare familie are un recipient de săpun . Nu este necesar pentru a pune fiecare bucată de  săpun într-un vas mic. Săpunul se potriveşte perfect în casetă, acest lucru făcând  imposibil sa-l ridic , mai ales dacă mâna este umedă . Atunci când jumătate din săpun este folosit  există , în sfârşit , posibilitatea de a folosi recipientul. Este prea absurd . Am numărat împachetarea din exterior : un înveliş de vinil , o casetă de hârtie , două tipuri de înveliş de vinil sub capac , un fund de lemn fals , stofa , apoi dulapuri cu produse chimice , hârtie şi parafină .
După cum am văzut , există opt tipuri de materiale în jurul săpunului. Simt că dacă am forţat pentru a primi aceste daruri , trebuie să aplic un aer de profund respect .
Am ridicat la înălţime  şapte sau opt straturi de ambalaj , le împart în două grupuri de inflamabile si non - inflamabile . Mă simt mizerabil . Cu atât mai mult , aşa cum am încercat întotdeauna să evit tratarea lucrurilor cu aproximaţie.  Uneori, primesc pachete, a căror conţinut sunt pur şi simplu învelite în hârtie şi au puse într-o cutie într-un mod modest şi nepretenţios . Chiar şi o coală de hârtie pe o astfel de prezenţă transmite un puternic sentimentele designerului . Inima mea este de piatră atunci când am întâlnit pachete în care îşi exprimă caractere dezirabile de  bucăţi de săpun, cum ar fi sensibilitate, curăţenia chiar şi pe o foaie de hârtie. Nu pot să arunc astfel de foi de hârtie , care au absorbit mirosul de săpun , şi le-a pus lângă o oglindă pentru reutilizarea lor . Îmi aminteşte  de expeditor .”
Toko Shinoda
What is packaging
„The whole subject of package design has undergone a considerable change in recent years. More emphasis has been placed upon its function as a source of information to be conveyed to the consumer. We designers consider packaging as an important tool of communication.
Since the shock there has been public concern for saving natural resources, and various problems relating to the increased cost of packaging and the operation of disposal and safety have been discussed. Considering the future development of packaging, we must bear in mind the fact that packaging exists not for its own sake, but in order to satisfy consumer demand. By the time the packed article reaches the consumer it has passed through many hands, a process which must now be developed and simplified, especially in view of its link to the question of cost.
We designers have been forced to learn many  things in recent years. What was once considered to be good packaging suddenly became poor design. New printing processes and the discovery of new materials while preserving our natural resources, have come to the fore. As a manufacturer, my desire is for the momentum of this current movement to spill over to package design. As establishing individual identity  is becoming more and more important, today’s package design must fit the individually of each respective person. The package design which fails to meet this challenge will not survive in the future.”
Takeo Yao

Packaging dream
“I became fond of sweets before I knew what was happening thought I also like sake – unfortunately a sure sign  of diabetes. I like confectionery too. Confectionery within arm’s reach-that’s my dream.
Presumably too suit the convenience of trade, packages for expensive confectionery are comparatively few in number, and packages for everyday confectionery, such as Yokam (sweetened paste of beans),  Mochi-gashi (rice cakes), which keep for days, are large in number. Elegant package of Kyo-gashi (confectionery made in Kyoto) are especially beautiful. The unsophisticatedness of Kanto district (where Tokyo is) is reflected in the originally of the Edo-gashi(confectionery from Tokyo) packaging which differs greatly from that of Kyo-gashi. Taking Yokan as an example, it is interesting that chip boxes were used in Edo to contain Yokan, and  they , as the counterpart of the bamboo sheaths of Kyoto, express the characteristics of Edo.
Each district produces its own characteristic packages.  Nagasaki and its confectionery in glass boxes at sekku are inseparably connected. Pretty bottles of confectionery in the shape of a fish or a wave, which I found at the storefront of Iwanabaiju-ken at Suwa-machi, used to be sold every were in Nagasaki thought only two variations of them are seen today.
I wonder whether packaging design is developing.
Katsu Kinura

Simple and beautiful
“We went on a journey seeking packaging inspired by natural features of the regions. It was difficult to find genuine goods which made the best use of the actual locality, because there were so many urban or urbanized goods, owing to the necessity of decreasing cost by production or to problems in the process of distribution.
When we came to the Iwate Industrial Laboratory at Morioka we were impressed by the attitude of the staff; they applied themselves to the problem of expressing true locality, and encouraged  people to make their particular products marketable as well as to publicize Iwate. Special products are shiitake (a kind of mushrooms), walnuts, wakame (seaweed) and kombu (tangle), and they are contained in simple hand- woven bamboo bags with only tags to denote the names of the products attached. The bags are made of local and familiar material, expressing beautifully the characteristics of bamboo. It is prerequisite of package design in cities to produce packaging with the minimum of production in order to increase productivity and economy. However, the supply of laboratory and natural material is abundant in Iwate, and packaging is produced at unexpectedly low cost.
As I have only dealt with the packaging design of mass-produced good, I have a completely different idea of the design concept.  As a package design as a barometer of the cultural development of the district, we now see great significance in the work of designers at the Industrial Laboratory. “
Keiko Hirohashi

Sake
”Every age has had its own type of vessel containing sake. Sake was transported in barrels in the Edo period and in tubs in the Muromachi period. A company in Oaka was the first to manufacture glass bottles. The caps of these bottles were not crown caps but corks.
The diversification of living style in the last ten years has brought with it considerable changes in the packaging of sake. In the past the usual form of packaging for sake was a 1.8 litre bottle, which used to be stored mainly in the kitchen. Now we see various kinds of packages in various places: a small bottle for a journey or a picnic, a bottle with a lovely shape for the table, and so on.
As for the material of containers, we have plastic containers in the style of bamboo, glass containers in the shape of glass by Ozeki, aluminium cans by Gekkei-Kan and paper containers. However, we cannot discuss the packaging of sake and exclude the 1.8 litre bottle. It was designed in the shape of a beer bottle imported at the beginning of the Meiji era, and yet the shape of the 1.8 litre bottle is full of beauty.  A thousand brands of sake, distributed nationwide, are packed in bottles of the same shape. The 1.8 litre bottle has a long history of use and advantage of low cost.”
Shigeshi Ohmori

Packaging precious things
“As cakes of soap are daily necessities and they are imperishable, they seem to be favourite article when exchanging presents. I am given so many cakes of soap that I need not buy them. There are various ways of packing these, which, on closer inspection, may give us some insight into the designer’s criteria for design and the dream he wishes to convey through his design.
I cheerfully open packages with a certain air of expectancy. Your first impression is formed by the packaging. It is etiquette to wrap things unconcernedly and modestly.  We may say it is impolite to wrap things with an important and serious air. However expensive the contents may be, the sender must express through the wrapping that he considers the present a small one. Design of packaging has some restriction; it must treat the contents as something precious; it must not stifle the contents. There are many packages which seemingly obey the restrictions but show ignorance, superficial recognition, or lack of warm consideration for the contents.
We feel grateful when receive a present which directly conveys from the sender, his wish to send it without damaging the contents. A present which gives the impression of conceit as if the sender is shouting “This is an expensive one!”, makes me feel digusted when opening it, and even reduces the value of contents. Articles with ostentatious packaging are rarely ones of real worth.
There is a big box with a false bottom, whose inside is covered with pleated lustrous cloth. It contains only several cakes of soap. Each cake of soap is contained in a fan-shaped plastic box, wrapped in contained in a fan-shaped plastic box, wrapped in paper and laid upon a drainer in the box.
Each family has a container of soap. It is unnecessary to put each cake of soap in a little dish. The cake of soap fits so snugly into box that it is impossible to pick it up, especially  if your hand is wet. When half of the cake is used, it is, at last, possible to use the container as a soap dish. It is too absurd. I counted the wrappers from the outside: a vinyl wrapper, a paper box, two kinds of vinyl wrapper under the lid, a wooden false bottom, then artificial cloth, chemical boxes, and paraffin paper.
As we have seen, there are eight kinds of material around the cakes of soap. I have never been protected by eight bodyguards.  I feel if I am forced to receive these gifts with an air of profound respect.
I pick up the remains of seven or eight layers of wrapping, divide them into two groups of inflammables and non- flammables, then go down in an elevator to dispose of it. I feel miserable. Moreso, as I always try to avoid treating things roughly. Sometimes I receive a present whose contents are simply wrapped in paper and put in a box in a modest and unpretentious way. Even a sheet of paper on such a present conveys strongly the designer’s feelings. My heart is softened when I encounter packages in which even a sheet of paper expresses the desirables characters of cakes of soap, such as tenderness, cleanness. I cannot throw away such sheets of paper which have absorbed the scent of cakes of soap, and put them near a mirror to re-use them. I am reminded of the sender.”
Toko Shinoda


Un comentariu: