marți, 22 ianuarie 2013

ZidariiI. PREVEDERI GENERALE
I.1. GENERALITATI
In timpul executiei, se va urmari realizarea tuturor lucrarilor de buna calitate prin certificarea calitatii produselor folosite in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii (se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor).

Calitatea constructiilor se va asigura si prin controale pe santier din partea proiectantului si a altor organe abilitate, conform programului de urmarire si control prevazut in Legea nr.10/1995.

I.2. LUCRARI  DE ORGANIZARE A EXECUTARII INVESTITIEI
Vor fi propuse de executant, dupa  semnarea contractului cu beneficiarul.

I.3. REGLEMENTARI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
Executia lucrarilor nu poate incepe decat dupa adjudecarea executiei proiectului de catre un antreprenor general ca urmare incheierii contractului cu beneficiarul.

Piesele principale pe baza carora constructorul va realiza lucrarea sunt:
1. Detalii tehnice de executie
2. Caiete de sarcini cu prescriptiile tehnice specifice fiecarui gen delucrarI       
3. Proiectul tehnic

Antreprenorul va dovedi ca are experienta si dotare tehnica necesare executarii lucrarii.
In timpul executiei, antreprenorul va respecta prevederile din contract, din proiect, din caietele de sarcini, precum si standardele si normativele in vigoare pentru toate genurile de lucrari cuprinse .
Se precizeaza ca orice adapatare sau modificare a detaliilor de executie se va face numai cu acceptul scris al  proiectantului si beneficiarului.

I.4.   PREVEDERI PRIVIND RECEPTIA LUCRARILOR
Pentru a asigura o executie de calitate, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie si receptia finala a lucrarii.
Receptia constructiilor se face de catre investitor in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legali desemnati de acestia.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei se face pe toata durata de existenta a acesteia si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor.

Antreprenorul general va supune receptiei numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei. El are obligatia de a readuce terenul ocupat temporar la starea initiala, la terminarea executiei lucrarilor.           
           
II. PERETI SI ZIDARII
II.1. Generalitati
-          Inchideri exterioare de zidarie porotherm 30 cm         
-          Compartimentari interioare zidarie GVP de 25cm si 11 cm
-          Placarea ghenelor de ventilatie cu placi gipscarton pe schelet metalic
-          Panouri despartitoare  din materiale plastice la grupuri sanitare

Peretii neportanti interiori si exteriori trebuie sa reziste la propria lor greutate, la sarcinile date de finisaje, la presiunea vantului si la alte solicitari rezultate din functiunile spatiilor pe care le închid.
Peretii portanti si neportanti trebuie sa asigure protectia termica, fonica si acustica fundatiilor pe care le închid.
Contractorul va executa schite si detalii curente, în care se vor prezenta modalitatile de executie, coordonarea modulara, goluri pentru usi si ferestre, buiandrugi,  etc.
Pentru peretii armati se vor prezenta detalii curente pentru colturi si îmbinari.
De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru toate materialele utilizate, astfel încat Inginerul sa fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni.
Mostre si testari
Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la zidarii.
Certificate
Contractorul va furniza Inginerului:
a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar (1) 2131.
b) Buletine de laborator executate de fiecare data cand este necesar sä se schimbe furnizorul unui material.
c) Certificate de calitate pentru adausuri si materiale folosite (ciment, nisip, armaturi, caramizi, blocuri, etc.).
Panouri mortar
Inaintea începerii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate.
Peretii mostra se executa acolo unde se cer de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora.
Calitatile materialelor folosite la prepararea mortarelor pentru zidarie trebuie sa
corespunda normelor urmatoare:
- Var hidratat în pulbere pentru constructii        STAS 9201/80
- Var pasta    STAS 146/70
- Argila pentru mortare pe baza de ciment       STAS 4686/71
- Ipsos pentru constructii    STAS 545/71
- Cimenturi     STAS 1500/77
- Aracet pentru mortare     STAS 388/80
- Agregate, nisip natural de cariera        STAS 1667/76
- Apa  STAS 970/73
- Adeziv plastifiant Disan    STAS 7514/70
- Acceleratori pentru întarire        STAS 2703-80
- Intarzietori de priza           C17-1978
- Aditiv impermeabilizator  STAS 8573-78

AUXILIARE (MORTARE)
TIPURI PRINCIPALE
COMPOZITIE
(la 1 m3)
Ciment
kg
Var
m3
Nisip
kg
Apa
m3
Aracet
kg
Mortare pentru zidarii caramizi pline sau din blocuri de beton cu agregate usoare (var pasta sau var hidratat) :
- M-10Z (var-ciment)


F/25-117
M/31-112


0,100


1660


0,310

- M – 25Z (ciment-var)
F/25-165
M/31-157
0,100
1660
0,305

- M – 50 Z (ciment-var)
F/25-165
M/30-157
0,090
1600
0,305

- M-100 Z (ciment-var)
- M-100 Z (ciment)
M/30-275
M/30-323
0,060
-
1600
1600
0,310
0,310


TIPURI PRINCIPALE
COMPOZITIE
(la 1 m3)
Ciment
kg
Var
m3
Nisip
kg
Apa
m3
Aracet
kg
Mortare pentru zidarii de BCA (parti)
- pentru rosturi obisnuite
1
1
0,7
1
7
10


- mortar adeziv
-
3
1
1
1
- mortar pentru placi
1
0,4
5


Mortar pentru zidarie din caramizi de sticla (parti)
1
0,25
3


Pasta pentru zidaria placilor de ipsos

Întarzietor priza
(g)
Apa
(l)
Ipsos
(kg)

2
0,7
1
Mortarele pentru zidarii pot fi preparate si cu cenusa de termocentrala, conform completarilor la Instructiunile tehnice C 17-78 publicate în Buletinul Constructiilor nr.6/1980.
- Pentru specificatii cu privire la mortare pentru zidarii, se va consulta capitolul  (1) (2000)
- Caramizile, blocurile si alte materiale pentru zidarie vor fi solide, nu vor prezenta fisuri, sparturi si alte defecte care ar putea afecta aspectul si rezistenta zidariei.
-Acestea vor fi curate si nu vor fi admise atunci cand sunt murdare sau unse.
- Materialele de zidarie ()(1211) care prezinta sparturi, deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise, - - Livrare, depozitare, manipulare
- Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidarii cantitatile necesare conform programului de lucru.
- Materialele pentru zidarii se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi producator pentru întreaga cantitate necesara.
- Materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomanda manipularea lor mecanizata pe tot traseul de - - - Manipularile se vor face îngrijit, cu atentie pentru a se evita degradarile (ciobiri, spargeri, fisurari, etc).
- Materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat, în stive, gramezi, lazi, containere, în locuri ferite si protejate.
- Se vor acoperi imediat dupa livrare la santier astfel ca sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare si temperatura la punerea în opera.
- Materialele pentru zidarie se vor pastra în stare uscata, ferite de actiunea ploii, zapezii, soarelui.

EXECUTIA ZIDARIEI
Abateri permise
Tolerantele de executie:
Suprafetele peretilor, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb, furtunul de nivel, nivela în montura de lemn, (boboboc), coltarul de lemn sau metal la 90° echere mari de lemn cu o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4 x 15 sau 5 x 15, sablare sau orice alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzatoare zidariei.
(1) 1312 La executia zidariilor se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile:
1.         La dimensiunile zidurilor:
-latimea de pana la 10 cm : +/-  4mm;
-latimea de 15 cm: +4  sau – 6mm;
-latimea de 20 cm: + 5 sau – 7mm;
-latimea de 25 cm: + 6 sau – 8mm;
-latimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau 10 mm;
2.         La dimensiunile golurilor:
-           egal mai mic de 1 m: +/- 10 mm; - egal mai mare de 1 m: - 15 mm, - 10mm;
3.         La dimensiunile în plan ale încaperilor:
- latura mai mica de 3 m: +/- 15 mm;
- latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm;
4.         La dimensiunea rosturilor:
-           verticale: + 3, - 2 mm;
-           orizontale: +3, - 2 mm;
5.         La planeitatea suprafetelor:
-           8 mm la 2,5 m în orice directie:
6.         La rectiliniaritatea muchiilor:
-           4 mm la 2,5 m sau 15 m pe toata lungimea;
7.         La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor:
-           6 mm la metru sau 10 mm pe etaj;
8.         Abateri fata de orizontala asizelor:
-           3 mm la metru sau 15 mm pe toata lungimea peretelui.
Operatiuni pregatitoare
Inspectare:
Se vor inspecta zonele si conditiile în care urmeaza sa se execute zidariile.
Nu se vor începe lucrarile înainte de întrunirea conditiilor satisfacatoare.
Inainte de închiderea cu zidarie a unui spatiu, se vor îndeparta resturile si se va curata
zona ce urmeaza a fi închisa.
Inainte de începerea executiei, se vor pregati:
- degajarea frontului de lucru;
- pregatirea zonelor de amplasare a schelelor;
- asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;
- asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a materialelor de zidarie si a mortarului;
- aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare;
- montarea schelelor, balustradelor de protectie;
- punerea în functiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat;
- verificarea pompei de mortar si probarea ei;
- trasarea si verificarea axarii zidariei;
- verificarea si îndreptarea materialelor verticale si orizontale care leaga zidaria de structura;
- pozitionarea golurilor de usi si ferestre, spaleti, alte goluri, etc.;
- rectificarea unor neregularitati din structura;
Rosturi
- grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm;
- grosimea rosturilor verticale este de 10 mm;
- umplerea rosturilor se face mai putin – 1- 1,5 cm de la fata zidului;
Ancoraje
Ancorarea zidariei de structura cladirii (stalpi, diafragme) se face cu mustatile din otel beton
prevazute în structura si/sau în zidarie, sau agrafe fixate cu bolturi împuscate sau forate.
Legatura zidariei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment si
rostul între zidarie si structura se umple complet cu mortar.
Barele de armatura prevazute în zidarie sc vor pozitiona corect, iar grosimea rostului de mortar va acoperi corespunzator barele de armatura.
Zidarie mixta (complexa)
-           de regula armatura stalpilor se face în carcase, care se monteaza înaintea executiei zidariei;
-           mustatile de legatura din rosturile zidariei vor strabate carcasele stalpilor si vor avea marginea de ancoraj necesara;
-           mortarul din rostul orizontal al zidariei pe latura adiacenta stalpului se lasa neumplut 2 cm;
-           turnarea betonului în stalpi se face în straturi cu înaltimea de cca. 1 m dupa udarea prealabila a zidariei si cofrajului: îndesarea se face manual cu vergele.
-           deasupra si dedesubtul golurilor de zidarie (în primul rost de la gol, se vor prevedea armaturi orizontale, care se vor ancora de la gol 500 mm:
Alte prescriptii
-           zidaria se începe de la colturi;
-           întreruperile se lasa sub forma de trepte;
-         la întreruperea lucrului nu este permisa asternerea mortarului peste ultimul strat de cäramizi sau blocuri;
Suprafetele verticale se vor peria în timpul executiei si se vor pastra în stare de curatenie.
Spatiul dintre tocurile tamplariei si zidarie (cand se monteaza anterior) vor fi bine
umplute cu mortar;
Deasupra golurilor, acolo unde se indica în planse, se vor prevedea buiandrugi din beton armat (prefabricati sau monoliti, conform detaliilor anterior aprobate si armati corespunzator specificatiilor:
Se vor prevedea piesele înglobate în zidarie necesare prevazute în planuri si specificatii (ghermele, dibluri, piese metalice înglobate, etc.) a caror schite au fost aprobate în prealabil de inginer.
Curatirea si protectia lucrarilor
Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare, se îndeparta resturile de mortar de pe laturi, înainte de a se întari.
Zidaria trebuie sa ramana curata, fara pete de mortar, sau cu scurgeri de mortar.
Suprafetele de zidarie vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele.
Pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada întreruperii lucranilor, zidurile expuse se vor proteja la partea superioara cu folii de polietilena.
Verificari si remedieri în vederea receptie lucranilor
Se verifica înscrierea în tolerantele admise (1) 1311, (01) 1312.
Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.
Se considera defecte ce trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide Prfoiectantul, urmatoarele:
- nerespectarea prezentelor specificatii;
- folosirea materialelor necorespunzatoare;
- trasare si executie gresita fata de axe;
- executia de goluri, dibluri, ghermele, piese înglobate, în alte pozitii decat cele specificate în planuri si schite;
Reguli si metode de verificare:
- se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii;
- verificarile se fac în timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone;
- materialele care prezinta îndoieli privind calitatea si încadrarea în clasele de calitate prescrise se vor supune verificarilor de laborator conform prescriptiilor;
- verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite între doua dreptare de 1 m asezate pe fetele zidurilor;
- verificarile teserii corecte a zidariei, armarii, legaturii la colturi, ancorarilor,  golurilor, pieselor înglobate se fac în cursul executiei prin examinari vizuale:
- verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2 m lungime;
- verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul si dreptarul de 2 m;
- verificarea dimensiunilor încaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc., se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta.

II.2. Verificarea calitatii materialelor folosite
Toate materialele semifabricate si prefabricatele care se folosesc la executarea peretilor se vor pune in  opera numai dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice. Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livrare (certificate de calitate, fise de transport) prin examinare vizuala si masuratori.
In cazul in care calitatea materialelor nu corespunde cu cea prevazuta in proiect,conducatorul tehnic al lucrarii, de la caz la caz, va refuza materialul, va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin incercari de laborator.

II.3. Normative si STAS-uri in vigoare
Se vor respecta urmatoarele STAS-uri si prescriptii tehnice:
P2-85 Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor din zidarie.
C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala.
C 126-75 Normativ pentru alcatuirea si executarea zidariilor din caramizi si blocuri ceramice.
C l4-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu olyester usoare la lucrarile de
zidarie.
P 104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor, planseelor si acoperisurilor din elemente BCA.
C 190-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia peretilor despartitori din placi de fosfogips si ipsos cu zgura expandata.
P68-74 Normativ privind gradul de protectie termica a cladirilor.
C 125-81 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a cladirilor.
C 139-79 Instructiuni tehnice pentru executarea zidariilor din piatra bruta.
C 16-79 Normativ pentru realizarea olyest friguros a lucrarilor si instalatiilor aferente.
C 56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
C 198-79 Instructiuni tehnice privind tehnologia de fabricatie si montaj a placilor si fasiilor de pereti din ipsos si alte materiale locale.
P 100-91 Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice.
C 140-79 Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat.
C 19-79 Instructiuni tehnice pentru folosirea cimenturilor în constructii.
N.P.22-77 Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistenta la foc, categoriei si clasei de pericol de incendiu a constructiilor, instalatiilor si depozitelor.
N.P.23-77 Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea elementelor de constructie.
STAS-6233/76 Cimenturi, adaosuri minerali si olyeste clasificare si tehnologie.
STAS-902 1/78 Var hidratat în pulbere pentru constructii.
STAS-39 10/1-76 Var pentru constructii.
STAS-5445/l-75 Ipsos pentru constructii.
STAS-790/73 Apa pentru mortare si betoane.
STAS-8036/72 Beton olyeste autoclavizat. Gaz metan, conditii tehnice generale de calitate.
STAS-1030/70 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Clasificare si conditii tehnice.
STAS- 10833/76 Beton olyeste autoclavizat. Elemente nearmate.
STAS-6029/74 Blocuri mici din beton cu olyester usoare.
STAS-1480/63 Placi si fasii din ipsos pentru pereti despartitori.
STAS-3281/75 Produse ceramice. Clasificare.
STAS-2945/73 Caramizi de constructie din argila arsa.
STAS-8560/74 Caramizi de constructie din argila arsa. Caramizi si blocuri cu goluri orizontale.
STAS-457/80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Conditii tehnice de calitate. Formate si dimensiuni.
STAS-10501/l,2/76 Corpuri ceramice pentru pereti si cladiri. Conditii tehnice de calitate, forme si dimensiuni.
STAS-l836/73 Produse termoizolatoare din diatomit.
STAS-10690/76 Caramizi presate din sticla cu goluri.
STAS-2863/l.2-76 Piese presate din sticla pentru constructii. Constructii tehnice generale de calitate. Forme si dimensiuni.
STAS-8600/70 Tolerante în constructii, olyes de tolerante dimensionale.
STAS-l0104/75 Constructii de zidarie. Principii si metode pentru calculul sectiunilor.
STAS-l0109/0/75 Constructii civile, industriale si agricole. Lucrari de zidarie.

II.4. CARAMIZI POROTHERM

Dimensiuni(mm):(lxbxh)500x200x238 500x115x238 500x100x238
Masa: ( kg / buc ) cca. 23 cca. 13 cca. 12
Rezistenta la compresiune: ( N / mm2 ) σ 10 5 5
Conductivitate termica a corpului ceramic: ( W / Mk )
ג 0,33 0,33 0,33
Indice de inductie olyes: ( Db ) 40 41 40
Comportament la ardere: clasa A1 A1 A1
Necesar de caramizi: ( buc / mc zidarie ); ( buc / mp zidarie ) 40 / 8 70 / 8 80 / 8
Consum de mortar: ( M50Z ); ( l / mc zidarie ) 68 54 53
Consum de manopera: ( ore / mc zidarie ) max. 3 max. 3 max. 3
DOMENII DE UTILIZARE:
Pereti, stalpi si pereti despartirori, in zidarie olyestere cu protectie impotriva penetrarii apei.
CONDITII DE PROIECTARE, EXECUTIE, DEPOZITARE pentru blocurile ceramice POROTHERM
* Peretii structurali, de rigidizare, nestructurali sau de umplutura realizati din blocuri ceramice tip POROTHERM sedimensioneaza conform prevederilor din normativul P2 / 85, normativul P100 / 92; P100 – 1/2004 si prescriptiilor tehnice aplicabile.
* Blocurile ceramice tip POROTHERM trebuie bine udate inainte de zidire.
* La zidire se va folosi mortarul de zidarie de marca minim M50Z.
* Rostul orizontal de mortar va fi 1,2 cm grosime, mortarul repartizandu-se uniform pe toata suprafata blocurilor ceramice.
* La zidariile realizate din blocuri POROTHERM cu locas de mortar, locasele se vor umple foarte bine cu mortar.
* Peretii despartitori se ancoreaza de cei portanti din doua in doua randuri cu olyeste de diametrul de minim 6 mm ( recomandat 8 mm )
* Datorita actiunilor factorilor atmosferici asupra foliei protectoare a paletilor cu blocuri ceramice POROTHERM,perioada maxima de depozitare a acestora in aer liber se recomanda a fi de 6 luni.

CARAMIZI GVP

Domeniul de utilizare

Caracteristici tehnice

Caramida cu goluri verticale tip GVP
-Dimensiuni:
Lungime

240 mm
Latime
115 mm
Grosime
88 mm
-Masa informativa
3,2 kg
-Rezistenta la compresiune
150-200 daN/cm2
-Marca conf. STAS 5185/1
M 100
-Consum la mzidarie conf normativ
330 buc.
MORTARE PENTRU ZIDARII
Standarde de referinta:
1. STAS 388 – 68 Ciment Portland.
2. STAS 790 73 Apa pentru mortare si betoane.
3. STAS 3910/1-76 Var pentru constructii
4. STAS 9201 78 Var hidratat în pulbere pentru constructii.
5. C 17-18 – Mortare pentru zidarii si tencuieli.
6. STAS 1667 76  Agregate naturale dense pentru mortare.
7. STAS 2634 70 Metode de testare pentru mortare.
8. STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie.

Mostre si testari
Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip în parte, în conformitate cu STAS 2634-70, prin prelevare de probe si încercari, de catre un laborator specializat., pe cheltuiala contractorului, dupa cum urmeaza:
- rezistenta la compresiune la 28 zile:
- consistenta si densitatea mortarului proaspat : un test la fiecare schimb.
(1) 2132 Conditiile de acceptare la receptie a mortarului sunt:
- rezistenta la compresiune la 28 zile;
- consistenta mortar proaspat;
- densitate mortar proaspat.
Acestea trebuie sa corespunda STAS 2634-70.

 Executia peretilor de gipscarton- ghene de instalatii
Peretii cu schelet metalic simplu sau dublu si placi din gipscarton sunt pereti interiori despartitori neportanti, care se monteaza pe santier. Functiunile de rezistenta si fizica constructiilor rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tabla de otel cu placile de gipscarton si straturile izolatoare, pozate functie de necesitati. Suplimentar, peretii pot suporta si incarcarile obiectelor agatate.
Operatia de montaj incepe cu masurarea si trasarea pe planseul portant a axelor peretilor, a scheletelor autoportante, a usilor si a altor deschideri. Dupa aceea operatiunea se repeta la pereti si tavane. Apoi se fixeaza de suprafata suport profilele de contur. La planseul de rezistenta si la tavan se utilizeaza profile de contur, iar la racordurile laterale ale peretilor se utilizeaza profile de schelet. Inaintea inceperii montarii, pe aceste profile se lipesc benzi de etansare sau se ataseaza alte materiale de etansare adecvate. In continuare se introduc profilele secundare in profilele de contur. Se incepe montarea placilor de ipsos- carton pe una din fetele peretelui. Prima placa de se pozeaza provizoriu  pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei cu bula de aer. In continuare placa este fixata de scheletul suport cu ajutorul suruburilor de montaj rapid, in asa fel incat sa nu existe tensiuni. Urmatoarele placi se monteaza in acelasi mod. In cazul placarii duble, al doilea rand de placi va fi prins in suruburi dupa primul rand, prin decalarea imbinarilor. Pentru exigente sporite, la protectia impotriva incendiilor sau contra zgomotului, imbinarile primului rand de placi trebuie spacluite.
Dupa montarea eventualelor instalatii, in spatiul gol din perete se va aseza, indesa si asigura contra alunecarii, stratul de vata minerala necesar. Grosimea normala a izolatiei nu trebuie sa fie mai mare decat spatiul gol din perete si nu trebuie micsorata sub dimensiunea necesara din conditiile de fizica constructiilor, prin instalatii suplimentare. In continuare se placheaza a doua fata a peretelui.
La executie se vor respecta prevederile din documentatiile cu detalii de montaj puse la dispozitie de furnizorul de gipscarton.

II.5. Masurarea lucrarilor
Lucrarile din realizare a peretilor despartitori din placi de ipsos – carton cu schelet simplu sau dublu se masoara la metru patrat de perete executat, scazandu-se golurile mai mari de 0,25 m2 si adaugand pierderi de material cauzate de montaj.
           
PANORI DIN FIBRA DE CELULOZA
Aceste tipuri de panouri sunt sunt autoportante si sunt executate din fibre termorezistente si armate cu fibra de sticla. Ambele fete sunt finisate.
Compozitia si structura acestor panouri sunt special structurate pentru a raspunde tuturor cerintelor grupurilor sanitare. Panourile sunt rezistente la umezeala. Finisajele sunt speciale pentru a rezista la apa si umezeala. Aceste panouri au si alte caracteristici: rezistenta la substante chimice, rezistenta la lovituri si zgarieturi, si se pot curata usor perete de graffiti.
Acesoriile din nailon sunt incasabibe, colorate in masa si sunt rezistente la temperaturi inalte si substante chimice.

Manerele sunt armate cu elemente din otel.

Structura panourilor este din profile de aluminiu extrudat.

Usile au trei balamale si un sistem de inchidere automat, iar daca se pot bloca inchise, ele se pot deschide din exterior.
Profilele “L” si “U” din plastic pot permite extinderea si conectarea panourilor. Panourile usilor sunt armate la partea superioara cu un tub de plastic cu Ø 34mm, iar la interior sunt armate cu tuburi de otel galvanizate.
Iata zidarie prost executata, motiv pentru care constructorul a trebuit s-o refaca partial, acolo unde nu s-a putut remedia.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu